Foto- en videobeleid

Sport Service Ridderkerk maakt beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) tijdens onze activiteiten. Dit beeldmateriaal is een middel voor Sport Service Ridderkerk om zichzelf te profileren. Tevens vinden deelnemers het leuk om dit beeldmateriaal te ontvangen en te delen. Daarnaast worden livebeelden uitgezonden tijdens zwemlessen op tv-schermen in de centrale hal van het zwembad en in het sportcafé.

Persoonsgegevens en privacywet

Beeldmateriaal waarop mensen herkenbaar in beeld zijn, zegt iets over die persoon. Het beeldmateriaal is dan automatisch een persoonsgegeven. Omdat je van een beeld ook ras, etniciteit en in sommige gevallen een geloof van kan afleiden, zijn beelden zelfs bijzondere persoonsgegevens. Bij beelden van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) gaat het ook nog eens om een kwetsbare groep. Om die reden is het verspreiden en publiceren van beeldmateriaal gebonden aan (strenge) wettelijke regels. Publicatie is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet alleen het delen van beelden op social media, maar ook het delen van beelden met andere personen dan de mensen die op de foto’s staan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat derden foto’s en video-opnamen maken van de beelden die uitgezonden worden op de tv-beelden. Sport Service Ridderkerk voert het volgende beleid:

1. Beeldmateriaal tijdens activiteiten wordt alleen gemaakt door medewerkers van Sport Service Ridderkerk en/of een door Sport Service Ridderkerk ingehuurde beroepsfotograaf.

2. Al het beeldmateriaal door Sport Service Ridderkerk-medewerkers wordt gemaakt met apparatuur van Sport Service Ridderkerk of door een beroepsfotograaf met zijn/haar apparatuur.

3. Deelnemers en/of ouders van minderjarige deelnemers worden voorafgaand aan de activiteit geïnformeerd over het maken van beeldmateriaal door Sport Service Ridderkerk-medewerkers of een beroepsfotograaf.

4. Voor publicatie wordt vooraf schriftelijk toestemming aan deelnemers gevraagd dan wel bij de ouders in het geval van deelnemers jonger dan 16 jaar.

5. We maken het deelnemers en/of ouders van deelnemers jonger dan 16 jaar altijd duidelijk waarvoor ze toestemming geven. Tevens is helder wat zij kunnen verwachten als zij toestemming geven en waar beelden gepubliceerd worden als ook informatie over het bewaren van de beelden.

6. Voor de toestemming maakt Sport Service Ridderkerk gebruik van een (digitaal en hardcopy) toestemmingsformulier (zie bijlagen 1 en 2).

7. Voor deelnemers jonger dan 16 jaar dient het toestemmingsformulier ondertekend te worden door tenminste één ouder met ouderlijk gezag.

8. Deelnemers en/of ouders van deelnemers jonger dan 16 jaar mogen altijd hun toestemming intrekken. Vanaf het moment van een verzoek tot intrekking publiceert Sport Service Ridderkerk geen beelden meer van de betreffende persoon. Foto’s die voor intrekking van toestemming zijn gebruikt, worden niet verwijderd. Een verzoek tot verwijdering kan via het contactformulier ingediend worden. Indien het verzoek onredelijk is, behoudt Sport Service Ridderkerk zich het recht voor om het verzoek tot verwijdering af te wijzen.

9. Bij overtreding door derden betreffende het maken van foto dan wel video-opnamen van de livebeelden op de tv-schermen leidden tot stopzetting van de livestream.

10. Toestemming wordt per activiteit gevraagd en is geldig voor de gehele duur van de activiteit.

11. Indien een pasfoto noodzakelijk is voor identificatie (bijvoorbeeld zwemles) is geen toestemming nodig.

12. Beeldmateriaal van deelnemers bij activiteiten worden alleen op de website, social media of promotiemateriaal geplaatst als individuele deelnemers er onherkenbaar opstaan.

13. Beeldmateriaal van herkenbare deelnemers bij activiteiten worden alleen op de website, social media of als promotiemateriaal geplaatst als de deelnemer of een ouder van de deelnemer jonger dan 16 jaar hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

14. Deelnemers worden altijd integer in beeld gebracht en het beeldmateriaal wordt niet gemanipuleerd.

15. Er worden geen namen van deelnemers bij de beelden gepubliceerd tenzij ook hier uitdrukkelijk toestemming voor verkregen is (bv. in het geval van prijswinnaars).

16. Beeldmateriaal wordt beveiligd en zorgvuldig opgeslagen.

17. Sport Service Ridderkerk is niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat door derden in openbare accommodaties wordt gemaakt. Wel verzoekt Sport Service Ridderkerk derden om terughoudend te zijn met het maken en delen van beeldmateriaal.

Zwembad De Fakkel

Sportlaan 8-10
2982 SN Ridderkerk
T 0180 – 491 122
E info@de-fakkel.nl

Over De Fakkel