Privacybeleid De Fakkel

Privacybeleid De Fakkel

Sport Service Ridderkerk, waarvan De Fakkel onderdeel is, verwerkt persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens privé te houden, zorgen we er goed voor en bewaren we ze veilig. Wat we met uw persoonsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we u graag in deze privacyverklaring. Als u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft, neem dan contact op met ons.

Deze privacyverklaring passen wij aan als dit nodig is.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-1-2020, versie 1.

Verantwoordelijke voor uw gegevens

Sport Service Ridderkerk, gevestigd aan de Sportlaan 8 – 10, 2982 SN te Ridderkerk, is de is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u als individu kunnen leiden. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres, bestelgeschiedenis in de webshop of uw surfgedrag op onze websites.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan onderstaande eisen die de privacywet stelt:

 • Duidelijk vermelden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk te kunnen doen.
 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken als die toestemming in dat geval vereist is.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hierop kunt uitoefenen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met De Fakkel. Het gaat om (zakelijke) klanten, contactpersonen van partners, leveranciers en bezoekers.

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u persoonsgegevens bij ons achter. Maar ook als u een account aanmaakt in onze webshop, zich inschrijft voor activiteiten, een (ruimte in een) het recreatiecentrum De Fakkel huurt of wanneer u contact zoekt met onze organisatie. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons geeft. Of waarvan bij opgave duidelijk is dat u ze aan ons verstrekt om te verwerken dan wel waarvan het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen. Behalve wanneer u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen dan wel moeten doen.

Gegevens voor het verwerken van uw verhuuraanvraag

Als u een accommodatie huurt verwerken wij van u de volgende gegevens: aanspreektitel, bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, IP-adres.

Deze gegevens hebben wij nodig om de huurovereenkomst uit te voeren en u op de hoogte te houden over uw reservering.

Gegevens voor het verwerken van uw inschrijving

Als u zich inschrijft bij het zwembad voor onze producten bewaren wij de volgende gegevens: geslacht, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Voor zwemles en abonnementen bewaren wij ook uw profielfoto voor identificatie.

Als u zich inschrijft voor deelname aan onze activiteiten in het zwembad verwerken wij van u de volgende gegevens: voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en overige door u aan ons verstrekte relevante informatie. Onze dienstverlening is ook gericht op kinderen en jongeren.

Gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar is uitdrukkelijk voorafgaande de inschrijving toestemming nodig van een ouder of voogd.

Gegevens voor uw contact met onze organisatie

U kunt 24/7 contact met ons opnemen via e-mail of contactformulier op onze website www.de-fakkel.nl. Maar ook kunt u met ons bellen, e-mailen, een ‘vertel ’t ons-formulier’ invullen of een bericht sturen via social media. Om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij voor contact het door u opgegeven e-mailadres, adres of telefoonnummer.

Cookies

Wij maken bij de website www.de-fakkel.nl gebruik van cookies. Via de links naar YouTube op onze websites maken wij gebruik van Third Party cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Uw browser (Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) slaat de cookie op de harde schijf van uw apparaat, waarmee u de website bezoekt, op. Op deze manier werken onze website en de (web)applicaties zo optimaal mogelijk. Aan de hand van cookies bekijken wij via Google Analytics het gedrag van de gebruikers omtrent het bekijken van pagina’s of klikken op links. Deze informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren. Cookies kunt u weigeren. Dit beperkt wel de werking en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht dan wel toegestaan is. Met deze partijen sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspraken wat ze met de gegevens mogen doen.

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Bijvoorbeeld als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie persoonsgegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Social media

U kunt met ons tweeten, facebooken en chatten. Wij vinden het leuk als u ons liket op Facebook. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social-mediapartijen waar u een account heeft, goed door te lezen. Zo weet u hoe zij uw gegevens gebruiken en via welke instellingen u uw privacy naar wens kunt instellen.

Klantonderzoeken, prijsvragen en acties

We willen voortdurend onze dienstverlening verbeteren en zo goed mogelijk laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze bezoekers, gebruikers en partners. Daarom kunnen we uw persoonsgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om uit te nodigen voor een vrijblijvend klantervaringsonderzoek. Zo helpt u ons nog beter te worden. Deelname is altijd vrijwillig.

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de prijswinnaar(s) bekend te maken en in contact te treden over de uitreiking/toesturing van de prijs.

Foto’s

Wij maar ook onze gebruikers, ouders en kinderen vinden het leuk als er foto’s gemaakt worden tijdens onze activiteiten. Deze foto’s delen wij via social media of gebruiken wij voor marketingactiviteiten op o.a. onze website, posters en flyers om uit te stralen waar wij voor staan. Wilt u niet op de foto dan kunt u dit bij de inschrijving van de activiteit melden. Staat u ongewenst op een foto? Geef dit aan ons door per e-mail via het contactformulier. Wij verwijderen dan deze foto.

Wifi en camera’s

Diverse sportaccommodaties hebben cameratoezicht. Dat is van belang voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Als service bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van ons wifi-netwerk in verschillende accommodaties. Als u gebruik maakt van ons wifi-netwerk, verzamelen wij gegevens van het apparaat waarmee u inlogt, zoals het MAC-adres (identificatienummer) en IP-adres. Maar ook ‘hostname, device type, last activity, uptime, connected AP en ESSID’. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt om misbruik te voorkomen. We blokkeren de toegang van het apparaat als er illegale activiteiten plaatsvinden op ons wifi-netwerk. Tijdens zwemles worden livebeelden uitgezonden op tv-schermen in de centrale hal van het zwembad en het sportcafé. Het is niet toegestaan om foto- en video-opnamen van deze beelden te maken. Bij constateringen van overtreding wordt de livestream beëindigd.

Beveiliging

Wij vertrouwen graag iedereen, maar dat is niet altijd mogelijk. Soms moeten we persoonsgegevens gebruiken om fraude en misbruik te onderzoeken en te voorkomen. Dit is in het belang van De Fakkel en iedereen die gebruik maakt van onze dienstverlening. Daarom nemen wij alle mogelijke maatregelen om fraude, misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens en onze dienstverlening te beperken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij houden onderstaande termijnen aan en verwijderen daarna alle data die wij van u hebben:

 • Camerabeelden in onze accommodaties bewaren we niet langer dan 28 dagen. Tenzij er vermoeden is van verdachte zaken die we verder moeten onderzoeken of een wettelijke verplichting. Beelden worden in deze gevallen langer bewaard.
 • Inactieve klantaccounts in onze kassasysteem verwijderen we na 2 jaar.
 • Financiële gegevens moeten we van de Belastingdienst 7 jaar bewaren.
 • Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief dan bewaren wij uw toestemming totdat u zich uitschrijft.
 • Voor het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via onze website(s), klachtenformulieren of per e-mail bewaren wij gedurende de afhandeling van uw vraag. Na die periode gebruiken we geanonimiseerde gegevens voor interne rapportages.
 • Wanneer u ons een privé-bericht stuurt via social media, bewaren wij maximaal 6 maanden uw bericht of korter als u zelf het bericht eerder verwijdert.
 • Foto-albums op onze social media verwijderen wij na 1 jaar.
 • Om onze dienstverlening blijvend te verbeteren bewaren wij uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van klantervaringsonderzoeken en feedbackmanagement maximaal 3 jaar. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens, zodra het onderzoek is afgerond. Na deze periode gebruiken we geanonimiseerd gegevens voor interne rapportages.
 • Verstrekte gegevens bij een actie of prijsvraag verwijderen wij zodra de actie of prijsvraag is afgelopen. Alleen de gegevens van de prijswinnaar(s) bewaren wij 3 jaar.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang, omdat dit echt nodig is.
 • Contracten en overeenkomsten bewaren wij gedurende de gehele looptijd. Na afloop van de looptijd bewaren wij deze documenten 5 jaar.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U bent de baas over uw persoonsgegevens. Daarom kunt ons diverse verzoeken doen op basis van onderstaande rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht om altijd inzage van ons te vragen in de persoonsgegevens die wij van u hebben. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, ontvangen wij graag bij uw verzoek een kopie van de betreffende cookie. Een kopie van een cookie vindt u in de instellingen van uw browser.

Recht op wijziging U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen als deze onjuist of verouderd zijn. Maar ook om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u het niet eens bent hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om persoonsgegevens die u aan ons heeft gegeven te ontvangen in een machineleesbaar formaat, zodat u deze persoonsgegevens kan bewaren. Dit betreft uw naam, adres- en woonplaatsgegevens, maar ook bestel- en verhuurgegevens van het zwembad.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dan bewaren wij wel uw persoonsgegevens, maar gebruiken ze nergens voor.

Recht om vergeten te worden/verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om al uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij verwijderen alle persoonsgegevens die tot u als individu te herleiden zijn behalve de persoonsgegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Verzoeken voor inzage, wijziging, bezwaar etc. kunt u per e-mail indienen via privacy@senwgroep.nl. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen. Wij willen zeker weten dat u écht de persoon bent waarvan de gegevens zijn. Daarom vragen wij u om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen. Dat doen wij ook bij onduidelijke verzoeken.

Vragen en klachten

Voor vragen over uw gegevens, ons privacybeleid en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met ons.

Als u ontevreden bent over hoe De Fakkel met uw privacy omgaat, lossen wij uw klacht bij voorkeur zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier. Maar u kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derde partijen

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van andere partijen die via links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze organisaties op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Zwembad De Fakkel

Sportlaan 8-10
2982 SN Ridderkerk
T 0180 – 491 122
E info@de-fakkel.nl

Over De Fakkel